Multidyscyplinarne spojrzenie na staw biodrowy

Łukasz Matuszewski dr hab. n. med. prof. UM

Pracuje w Klinice Ortopedii i  Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie. Posiadam specjalizację z ortopedii i  traumatologii narządu  ruchu  oraz z chirurgii  dziecięcej. Moje główne zainteresowania naukowe: schorzenia stawu kolanowego  u dzieci i  młodzieży, traumatologia narządu ruchu wieku rozwojowego, rola cytokin prozapalnych, markerów obrotu kostnego  oraz czynników wzrostu w procesach biochemicznych związanych z metabolizmem tkanki kostnej.