Multidyscyplinarne spojrzenie na staw biodrowy

Staw biodrowy w chorobach neurologicznych

Sesja 4
19:26
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
W wykładzie poruszę problemy stawu biodrowego w chorobach takich jak: mózgowe porażanie dziecięce (MPD), zespół Downa, rozszczep kręgosłupa i artrogrypoza. 
Dla dzieci mających chorobę z pogranicza ortopedii i neurologii, bardzo ważne jest umożliwienie i zapewnienie im „5F” (wg ICF). Praca z tymi pacjentami powinna rozpocząć się bardzo wcześnie – niejednokrotnie w ramach tzw. wczesnej interwencji. Celem naszego leczenie jest rozwinięcie maksymalnych możliwości dziecka. W przypadku dzieci z MPD możemy mieć do czynienia zarówno ze spastycznością jak i dystonią. Jest to bardzo ważne, aby zróżnicować te dwa różne rodzaje napięcia mięśniowego. Klasyfikujemy poziom mobilności tych pacjentów wg. skali GMFCS. Kluczowym działaniem jest nadzór nad stawem biodrowym, aby nie doszło do jego zwichnięcia. Najczęściej ma to miejsce u dzieci z poziomem GMFCS IV i V. To właśnie u nich należy wykonywać kontrolne RTG bioder wg schematu CPUP. W ramach profilaktyki zwichnięcia stawu biodrowego należy pacjentów pionizować oraz pozycjonować w czasie siedzenia i leżenia. 
U pacjentów z zespołem Downa występuje inny problem – wiotkość stawów i obniżone napicie mięśniowe. Może to doprowadzić także do zwichnięcia stawu biodrowego. 
W grupie dzieci z rozszczepem kręgosłupa i artrogrypozą – planowanie zabiegu operacyjnego zwichniętego stawu biodrowego budzi kontrowersję i dyskusję między ekspertami. Na koniec omawiam pokrótce postępowanie operacyjne i postępowanie po zabiegu. 


Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.