Multidyscyplinarne spojrzenie na staw biodrowy

Choroba Legg-Calve-Perthes'a - choroba wciąż niepoznana

Sesja 1
38:45
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Choroba Legg-Calve- Perthes’a – choroba wciąż niepoznana 
prof. dr hab. n. med. Marek Synder

Jałowa martwica głowy kości udowej należy do najczęściej spotykanych martwic u dzieci i młodzieży. Dotyczy jednego z największych stawów i może prowadzić do dużych zaburzeń anatomicznych i funkcjonalnych, a destrukcja stawu powstała w okresie dziecięcym ma wpływ na całe dalsze życie chorego. Pomimo upływu blisko 100 lat od chwili pierwszego opisu choroby Legg-Calve-Perthes nadal nie znamy jej przyczyny ani w pełni skutecznych metod leczenia. W etiologii choroby Perthes’a rozważa się znaczenie wielu, różnorodnych czynników, a metody leczenia nie są dokładnie ustalone. Część lekarzy preferuje leczenie zachowawcze inni operacyjne. Wiadomo, jednakże, że na końcowy wynik leczenia ma wpływ wiele czynników klinicznych i radiologicznych, których zaledwie niewielka część jest poznana podobnie jak i ich rola w procesie leczenia. 
Pomimo możliwości korzystania z wielu technik obrazowych nadal nie znamy etiologii choroby Perthes’a. Powszechnie uważa się, że jałowa martwica głowy kości udowej spowodowana jest zaburzeniami ukrwienia nasady bliższej kości udowej. Istnieją dowody potwierdzające zawał tętniczy, być może kilka takich zawałów, podczas gdy nieco sprzeczne dowody potwierdzają również etiologię zatoru żylnego. 
Jednym z głównych czynników rokowniczych w chorobie Perthes’a, obok obszaru martwicy głowy kości udowej, podkreślanym przez wszystkich badaczy, jest wiek w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby. Większość autorów zajmuje stanowisko, że im wcześniej pojawiają się objawy martwicy głowy kości udowej, tym większe jest prawdopodobieństwo zakończenia procesu chorobowego bez trwałych i negatywnych następstw dla stawu biodrowego. Wydaje się jednak, że jednym z najważniejszych czynników rokowniczych w chorobie Perthes’a jest wielkość martwicy głowy kości udowej. Prawie wszyscy autorzy zajmujący się chorobą Perthes’a są zgodni, co do tego, że większy obszar martwicy, a zatem i deformacji nasady bliższej kości udowej prowadzi do gorszego wyniku końcowego.
Choroba Perthes’a występuje u dzieci, głównie u chłopców, w wieku od 2 do 14 lat, najczęściej pomiędzy 5 a 8 rokiem życia. Występowanie choroby przed 2 rokiem i powyżej 14 lat należy do rzadkości. 
Obserwacje naukowe wykazały, że wczesne rozpoczęcie ćwiczeń, utrzymywanie pełnego zakresu ruchów w stawie biodrowym, pozwala na szybszą odbudową stawu, umożliwiając dzieciom normalne życie, co doprowadza też do utrzymania kulistości głowy kości udowej, zapobiegając jej deformacji.


Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.